Skip to main content

MKB

Administratie

Het verwerken van de administratie is een erg tijdrovende bezigheid waar u misschien wel erg tegen opziet. Toch is het belangrijk dat dit goed en tijdig gebeurd omdat het u optimaal inzicht geeft in uw onderneming. En een goede administratie de basis is van een succesvolle onderneming.

Wij bieden u de administratie verwerking die bij u en uw onderneming past, zodat u zeker weet dat het naar uw wens gedaan wordt. U bespaart tijd en energie terwijl wij zorgen dat alles in orde komt!

Wat kan AVI-Totaal voor u betekenen?

 • Opzetten van de (nieuwe) boekhouding, c.q. het begeleiden hierbij
 • Adviseren bij het inrichten van de boekhouding
 • Verzorgen van de (complete) boekhouding
 • Controle op de door uzelf verzorgde boekhouding
 • Het wegwerken van achterstanden in de boekhouding
 • Advisering boekhoudpakket

Jaarrekening & rapportages

Iedere onderneming dient minimaal 1 keer per jaar een jaarrekening op te stellen. Deze biedt inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en is handig voor zowel eigen gebruik als voor instanties zoals de belastingdienst, de bank en verstrekkers van leningen.

Door middel van periodieke rapportages bent u altijd op de hoogte van uw omzet, de hoogte van de kosten en het bedrijfsresultaat, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Deze rapportages kunnen in overleg met u per kwartaal of per half jaar worden opgesteld.

De rapportages en jaarrekeningen zorgen ervoor dat u goed overzicht heeft over de financiën van uw onderneming. Wij kunnen u hierbij helpen door het maken hiervan op ons te nemen en u van de juiste informatie te voorzien.

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een belangrijk onderdeel van het administratieve proces. Hieronder vallen de bruto-netto berekeningen, controle van de salarisstroken en verwerkingen van de aanpassingen en beslagleggingen van de individuele personeelsleden. Daarnaast is het belangrijk dat het salaris tijdig en conform wettelijke regels verwerkt is.

AVI-Totaal kan u hulp bieden bij het verzorgen van de salarisadministratie:

 • Inrichten en onderhouden van de personeels- en salarisadministratie
 • Maandelijks verwerken van alle vaste en variabele mutaties die door u worden aangeleverd
 • Toepassen van de actuele fiscale en sociale wetgeving, CAO, pensioenreglementen
 • Maandelijkse controle op de verwerkte gegevens c.q. output
 • Jaarwerk
 • Opzetten spaarloon- en levensloopregeling
 • Vervaardigen van de loonstroken
 • Vervaardigen van een uitbetalinglijst
 • Vervaardigen van de jaaropgaven
 • Vervaardigen van de journaalposten voor de financiële administratie
 • Verstrekken van salarisinformatie aan de belastingdienst en diverse andere instanties

Samengevat

AVI-Totaal kan het volledige traject van invoer tot output en informatievoorziening naar u als werkgever voor u verzrogen. Tot onze diensten behoort ook de uitwisseling van gegevens naar externe instanties zoals de belastingdienst. En u kunt ervoor kiezen andere werkzaamheden aan ons uit te besteden:

 • Melden van personeelsmutaties aan arbodienst, UWV en zorgverzekeraars
 • Uitvoeren van voorlopige bruto - netto berekeningen
 • Ondersteunen bij looncontroles
  Invullen van statistieken, enquêtes e.d.

Belastingaangifte

Elke ondernemer moet tijdig belastingaangifte doen om vervelende verassingen uit te sluiten en optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale faciliteiten en mogelijkheden. Vaak kost dit veel tijd en energie. Wij kunnen u helpen correct en tijdig uw belastingaangiften te doen:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting

Ook kunnen wij, indien u dit prettig vindt, alle correspondentie met de belastingdienst en eventuele bezwaar- of beroepsprocedures verzorgen.

Detachering

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet genoeg tijd of niet genoeg medewerkers heeft om het werk op tijd af te krijgen. Tijdelijk extra capaciteit kan u helpen om alles weer op orde te krijgen.
Wij kunnen u daarbij helpen:

 • Opzetten en inrichten van de administratie
 • Op orde brengen, bijhouden en inboeken van de administratie
 • Opstellen van de jaarrekening en tussentijdse rapportages
 • Verzorgen van de aangiften omzetbelasting, inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Verzorgen van de facturering

Wij zijn in staat al uw administratieve diensten snel, efficiënt en discreet uit voeren en u daarbij werk uit handen te nemen.

Ook uw administratie 24/7 beschikbaar?

Bent u op zoek naar een administratie kantoor die zijn klanten 24/7 inzicht geeft in zijn boekhouding?